Quantum Resonance Magnetic Analyzer -ravintoainemittaus:

Laitteella mahdollista mitata jopa 39 osa-aluetta kehosta mm:

  • Vitamiinit
  • Kivennäis- ja hivenaineet
  • Happo- ja emästasapaino
  • Ihon hyvinvointi
  • Raskasmetallit ym.

Mittauksen tekee koulutettu ammattilainen, hän antaa myös analyysin, kirjallisen raportin sekä suosituksen kehosi hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mittalaite ei anna lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata sairauksia.

Mittaus tapahtuu siten, että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista.

Laite mittaa sekä kunkin testattavan aineen aiheuttaman reaktion voimakkuuden että reaktiotyypin. Se vertaa tuloksia viitearvoihin, joiden avulla voidaan tunnistaa poikkeavat reaktiot.

Mittauslaitetta ei kuitenkaan käytetä sairauksien diagnostiikkaan, vaan se on suuntaa antava, täydentävä mittausväline. Jonka avulla pääsee helposti jäljille, jos on hoitoa vaativia ongelmia kehossa.

Huom! Ei sovellu jos mitattavalla on sydämen tahdistin

Mitä on magneettiresonanssianalyysi?
Magneettiresonanssianalyysi on esimerkiksi ultraäänitutkimuksen tai magneettikuvauksen kaltainen terveydentilan arviointimenetelmä.

Magneettiresonanssianalyysi tarjoaa uusia mahdollisuuksia aineiden tutkimiseen.

Se mittaa tutkittavan aineen reaktiovoimakkuuden ja - tavan ja määrittää niiden poikkeavuuden normaalista vertaamalla reaktiota muihin aineisiin.

Magneettiresonanssi on Nikola Teslan vuonna 1902 patentoima sähköenergian siirtotekniikka.

Analyysin toimintaperiaate:
Ihmiskeho on järjestelmä, joka koostuu valtavasta määrästä soluja, jotka kasvavat, kehittyvät, jakautuvat, vahvistuvat ja kuolevat. Näin kudokset uusintavat itseään ja pysyvät toimintakykyisinä. Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua.

Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia. Keskeinen tekijä solujen jakautumis- ja uusiutumisprosessissa on solun ionien aikaansaama sähköinen varaus. Sähkövaraus tuottaa sähkömagneettisia aaltoja eli säteilyä.

Ihmiskehossa jatkuvasti syntyvä sähkömagneettinen säteily kuvastaa elimistön toimintaa, ja siksi sen perusteella voidaan arvioida ihmisen kehon tilaa.

Mittalaite vahvistaa ja analysoi ihmiskehon heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen säteilyn ja vertaa tuloksia fyysikoitten määrittämiin viitearvoihin.

Fysikaalinen mittausmenetelmä perustuu niin sanottuihin Fourierin muunnoksiin. Muunnosta käytetään signaalinkäsittelyssä erilaisiin taajuusanalyysiä vaativiin sovelluksiin. Fourierin muunnoksen avulla kehon signaalit jaetaan taajuuskomponentteihin, jotta signaalit eri kehon osista voidaan erottaa toisistaan